logo

Sea Snail

“ Sea Snail ”

  • Unique
  • 120 cm x 90 cm
  • Suminagashi on charmeuse
  • 2022

In Portfolios