logo

Sakura by the River

“ Sakura by the River ”

  • Unique
  • 190 cm x 133 cm
  • Suminagashi on charmeuse
  • 2022

In Portfolios