logo

Spring Sakura

“ Spring Sakura ”

  • Unique
  • 120 cm x 90 cm
  • Suminagashi on charmeuse
  • 2022

In Portfolios